Halte tijden van de GVB metro
Haltetijden
  
Halte Overamstel 
M51Isolatorweg4 minop tijd
M51Isolatorweg16 minop tijd
M51Isolatorweg28 minop tijd
M51Isolatorweg40 minop tijd
M51Isolatorweg52 minop tijd
M51Isolatorweg64 minop tijd
M51Isolatorweg77 min+2 min
M51Isolatorweg85 minop tijd